28 Ocak 2023, Cumartesi

"MESNETSİZ AÇIKLAMALAR"

Ak Parti Erzincan Milletvekillleri Süleyman KARAMAN ve Burhan ÇAKIR Bugün TBMM’de Ortak basın toplantısı yaparak 11 Aralık 2019 tarihinde CHP milletvekillerinin Erzincan ziyareti sonrasında yaptıkları basın açıklamasında bahsedilen konuların  gerçeği yansıtmadığını belirttiler.

“İlimiz hakkında yapılan mesnetsiz açıklamadan dolayı Milletvekilimiz Sn. Süleyman Karaman ile kamuoyuna gerçekleri aktarmak için birlikte açıklama ihtiyacı hissettik Diye konuşmasına başlayan Çakır’n Açıklaması aynen şöyle:

Sayın Basın mensupları

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bazı Milletvekilleri Geçen hafta Erzincan’ı ziyaret etmişlerdir. Hoş gelmişler. Birçok konuyu inceleyip bazı konularda burada ve Meclis Genel kurulunda açıklamalar yaptılar. Açıkladıkları bu konularla ilgili bilgilendirme yapmak için bu toplantıyı tertip ettik.

  1. “Erzincan'da özel işletmelerin şeker fabrikalarında uyguladığı yöntemler nedeniyle pancar üretimi neredeyse yarı yarıya düştüğünü, Erzincan Şeker Fabrikası'nın uygulamaları nedeniyle çiftçilerin, şeker pancarından para kazanamadıklarını düşündükleri için ekimden uzaklaştıklarını söyledi.”

Erzincan’da son 5 yıldaki pancar ekim alanları incelendiğinde; 2014 yılında 56 bin 800 dekarlık alanda şeker pancarı ekimi yapılmış iken, 2018 yılında bu rakam 60 bin 105 dekar olarak gerçekleşmiştir.

Ekilen bu toplam alanın 25 bin dekarlık alanda, Tercan, Çayırlı ve Otlukbeli bölgesinde yetiştirilen şekerpancarı Erzurum Şeker Fabrikasına hammadde olarak gönderilmektedir. İlimizde ekilen tüm ürünler fabrika tarafından alınmaktadır. Rakamlara baktığımızda ilimizdeki şekerpancarı ekim alanlarında herhangi bir düşüş söz konusu değildir.

Öte yandan Erzincan ilimizde üretilen şekerpancarının polar değerinde de artış yaşanmaktadır. İlimizde üretilen pancarın bu sene ortalama poları bir önceki seneye göre artmış ve ortalama ,7 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca şeker pancarının ton başına alım fiyatı 320 TL olmuştur. Böylece önümüzdeki yıl şeker pancarı ekim sahalarının artacağı öngörülmektedir.

 2. “Erzincan'da tarım alanında yaşanan sıkıntılara dikkati çeken Gürer, damızlık hayvan olarak dağıtımı yapılan ithal hayvanlarda ortaya çıkan hastalıkların besiciler için sorun oluşturduğunu söyledi. Brusella hastalığı nedeniyle hayvanlarını şartlı kesime gönderen besicilerin 4 bin liraya yakın zarara uğradıkları, hasta hayvanların gezdiği yerlerde tekrar hayvancılık yapmanın da mümkün olmadığını ifade etti.”

Son 5 yılda yaklaşık ilimize 6 bin damızlık düve ithal edilmiştir. İthal gelen hayvanlar belirlenen süre içerisinde karantina bölgelerinde tutulmuş, Bakanlığımız tarafından belirlenen kan testleri yapıldıktan sonra hayvanlar millileştirilmiştir.

İlimize ithal edilen hayvanlardan kaynaklı herhangi bir hastalık bulunmamaktadır. Brucella hastalığı ülkemizde görülen bir hastalık olup, 2019 yılı içerisinde 66 adet işletmede 233 büyükbaş hayvanda tespit edilmiştir. Üreticilerimize 1 milyon 482 bin TL hastalık tazminatı ödemesi yapılmıştır. Ayrıca İlimizdeki Brucella hastalığı ülke ortalamasının da altındadır. büyükbaş hayvan varlığı 101 bin 009 adet iken, bu rakam 2018 yılında 114 bin 915 olmuştur. Öte yandan 2014 yılında küçükbaş hayvan varlığı 318 bin 148 iken, bu rakam 2018 yılında 434 bin 457 olmuştur.

3. Sn. Bakırlıoğlu; “Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold isimli altın madeninin sosyal ve ekonomik hayatı canlandırdığını ancak maden sahaları şehir merkezine çok yakın olduğu için insan sağlığı açısından tehlikeli olduğunu söylüyor.

Sabırlı köyündeki vatandaşlarla yapılan bir protokole dikkati çeken Bakırlıoğlu, "Köylülere itiraz etmemeleri için 2016 yılında 130'ar bin lira para dağıtılmış. Tesisin bulunduğu yere 1 kilometre uzaklığındaki Sabırlı köyündeki insanlarla protokol yapılmış. Bu protokole imza atanlar, Anagold firmasının yapacağı madencilik faaliyetlerini kabullenmiş oluyor.” ifadelerini kullandı.”

Öncelikle İliç İlçemize bağlı Sabırlı Köyündeki Köylülere 130.000 TL para verilerek bu bölgede yapılan madencilik faaliyetleri için imza karşılığı onay alındığı yönündeki ifade gerçeği yansıtmamaktadır.

Anagold Madencilik AŞ bütün faaliyetlerini Türk Mevzuatları ve Uluslararası Standartların gerekliliklerini yerine getirip bütün resmi izinleri tamamlayarak faaliyetini yürütmektedir. Anagold Madencilik AŞ Genişleme Projesi kapsamında ÇED dahil olmak üzere gerekli tüm izinlerini alarak Sabırlı Köyü yakınlarda genişleme projesi çalışmalarına 2016 yılında başlamıştır.

Bu bağlamda proje ile ilgili bütün yasal izinlerini almış ve bu konu ile ilgili hiçbir yasal sorumluluğu olmadığı halde Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Performans Standartlarının 5 No’lu maddesini dikkate alarak Sabırlı Köyü sakinlerinin bu proje alanına yakın orman alanlarının kullanımı ile ilgili geçim kaybına uğradıkları düşüncesiyle şirket tarafından ekonomik yardım yapılması kararlaştırılmıştır. Ekonomik yer değiştirme ve geçim kaybı ile ilgili Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Ana Bilim Dalı ile temasa geçen firma bu bölüm tarafından ilgili proje ve etkilenen köy ile ilgili bir “Proje Değerlemesi” yapmış ve bir rapor hazırlanmıştır. Tamamen bilimsel ve tarafsız olarak gerçekleştirilen bu çalışma sonrası uzmanlar tarafından belirlenen ekonomik geçim kaybı bedeli tesbit edilen hak sahiplerine ödenmiştir.

 Ekonomik Yer Değiştirme ve Geçim Kaynakları Desteği kapsamında 40.000,00- TL yakacak yardımı, 50.000,00-TL hayvancılık desteği ve 40.000,00- TL yem desteği olmak üzere toplamda 130.000,00 TL yardım yapmıştır. Ayrıca Genişleme Projesi kapsamında Sabırlı Köyü sınırları içerisinde yürütülen faaliyetler bozuk meşe ormanı arazilerinde yapılmakta olup herhangi bir tarımsal faaliyetin yapılmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Buna ek olarak Anagold Madencilik AŞ Tarım ve Hayvancılık sektörünün gelişmesi ve yöre halkının yeniden tarım ve hayvancılık konusunda teşviğin sağlanmasına yönelik 2018 yılında şirket bünyesinde “Sosyal Kalkınma Fonu” kurmuş, bu alandaki gelişimlerin desteklenmesine yönelik çalışmaları maden faaliyetleri devam ettiği süre boyunca artarak devam edeceğini belirtmiştir.

Ayrıca, Maden sahasının ilçe merkezine en yakın mesafesi 3.480 mt’dir. Rutin bir şekilde halk sağlığı tarafından yapılan içme suyu analizlerinde Sabırlı Köyü, Çöpler Köyü ve ilçe merkezinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır.

4. Yine Sn. Bakırlıoğlu; “Erzincan'ın en önemli hayvancılık merkezlerinden birisi olduğunu hayvan sayısının 140 binden 25 bine düştüğünü söyledi.”

İlimiz ile ilgili son 5 yılın hayvansal verileri göz önüne alındığında, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında düşüş değil yükseliş olduğu görülmektedir. 2014 yılı verilerine göre Erzincan İli Ayrıca İliç ilçemize bağlı Sabırlı köyü ile ilgili hayvancılığın bittiği yönündeki iddialar asılsın olup, hali hazırda Sabırlı köyünde 18 adet işletmede 7 bin 25 küçükbaş ve 24 adet işletmede 92 büyükbaş hayvan yetiştiriciliği devam etmektedir.

5. Sn. Yavuzyılmaz ise; “İŞKUR'un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında yaptığı işe alımlar kul hakkı yenerek yapılıyor. İşe alınacakların listelerinin AK Parti teşkilatlarında hazırlandığını söylüyor.”

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde ve yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile İŞKUR tarafından işsiz vatandaşlar için hayata geçirilen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında vatandaşlarımız asgari ücret ve SGK güvencesi altında iş sahibi olmaktadırlar.

Türkiye'de ilk defa Sosyal Yardımlaşma Vakıf Müdürlüklerinin veri tabanları kullanarak gerçek ihtiyaç sahipleri arasından kura çekimi ile katılımcı belirleme işlemini biz gerçekleştirdik. Bu uygulama daha sonra başka illerde de uygulanmış ve en son yapılan Toplum Yararına Programda da Genel Müdürlüğümüz Tüm Türkiye için bu uygulamayı tercihe açık hale getirmiştir.

Sayın Vekilin iddialarının doğru olduğu kabul edilirse Erzincan'ımızın tamamının Ak Partili olduğu sonucu çıkar. Zira katılımcıların bölgesel dağılımları incelendiğinde, her kesimden katılımcı olduğu görülmektedir. En son düzenlenen Milli Eğitim Müdürlüğü TYP'sinde AK Parti'nin çok az oy aldığı yerlerden de katılımcıların olduğu apaçık görülmektedir. Noter kurası TYP'ye portal üzerinden başvuranlar arasından yapılmıştır. İşin niteliğine uygun olan kişiler arasından dezavantajlı gruplara öncelik verilmesine azami özen gösterilmektedir.

 Son olarak;

Erzincan son Başbakanımız Sn. Binali Yıldırım beyin tabiriyle sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin şehridir. Bizde ayrım gayrım yoktur. Milletimizi kandırmaya yönelik, birkaç kişinin kafasını bulandırma adına mesnetsiz, asılsız olaylara giriyorlar. Bu da toplum tarafından kabul görmüyor. Kabul görseydi girdikleri seçimleri kazanırlardı. Biz memleketimizde ki her konunun takipçisiyiz. Bu bilgileri zaten resmi olarak açıkladık.

Başka bilgiye ihtiyaç duyarlarsa bizlerden doğru bilgiyi temin edebilirler

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

Kaynak: Erzincan'ın Sesi

Editör:Zeki DEMİRBAŞ


erzincan Ak Parti Erzincan Milletvekillleri Süleyman KARAMAN Burhan ÇAKIR TBMM basın açıklaması chp milletvekilleri

Haber Yorumları

Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır.

Yorum Yazın

CAPTCHA security code

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.