Erzincan
26 Mart, 2023, Pazar
 • DOLAR
  19.05
 • EURO
  20.50
 • ALTIN
  1211.9
 • BIST
  5031.98
 • BTC
  27299.96$

YENİ PANDEMİ KARARLARI

YENİ PANDEMİ KARARLARI
Korona virüs Salgını İle Mücadele Kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nce Alınan Yeni kararlar

Erzincan Valisi Sayın Mehmet Makas başkanlığında yapılan toplantıda Erzincan’da, Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemler ile ilgili toplantı yapıldı.

Toplantıda alınan kararlar:

İlimiz genelinde Koronavirüsle mücadele sürecinde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 16/03/2020 tarihli ve 5361 sayılı Genelgeleri gereği Meclisimizin 03-01 sayılı kararı ile spor merkezlerinin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulması ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.06.2020 tarih ve 8591 sayılı Genelgeleri ile spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate vb.) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenmanlara ilişkin getirilen kısıtlamaların geçici bir süreliğine devam etmesi Meclisimizin 06-02 sayılı kararı ile düzenlenmişti.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/işkolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek işletmelerin tekrar faaliyete geçmeleri sağlanmaktadır. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 12.08.2020 tarihli ve E.13079 sayılı Genelgeleri çerçevesinde Bu kapsamda halı sahaların; Sağlık Bakanlığının 12.08.2020 tarih ve 149 sayılı yazısı ve ekinde yer alan rehber ile bu Genelge’de belirtilen hükümler çerçevesinde 12.08.2020 tarihinden itibaren faaliyette bulunabilecekleri değerlendirilmiştir. Buna göre halı saha tesislerinin işletmecileri, çalışanları, müşterileri ile her ne sebeple olursa olsun buralarda bulunan kişilerin uymaları gereken kurallar ve alınması gereken tedbirler aşağıda belirtilmiştir;

I-Halı Saha Tesislerine Yönelik Tedbirler:

-Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler ” başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanması,

-Covid19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumluları görevlendirilmesi,

-Tesise giren her müşterinin HES kodu ile giriş yapması, görevli bir personel marifetiyle “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden müşterilerin HES kodlarının sorgulanması ve uygulamanın onay verdiği kişilere tesislerin kullandırılması,

-Tesise giren herkesin ateş ölçümlerinin yapılması, ateşi 38 derecenin üzerinde olanların tesislere girişine izin verilmemesi ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmeleri,

-Tesislere maskesiz müşteri/çalışan alınmaması, antrenman ve maç haricinde maskenin kesintisiz kullanılması (N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır),

-Tesislerdeki kişi sayısının kapalı alanlar için 6 metrekareye bir kişi düşecek şekilde sınırlandırılması ve buna ilişkin bilginin tesis girişine asılması,

-Tesislere misafir veya izleyici kabul edilmemesi, 18 yaş altı çocuklarla birlikte en fazla bir velisinin maske takma koşuluyla tesise alınması ve veliler arasında en az 2 metre fiziki mesafe bulunacak şekilde oturma düzeni oluşturulması,

-Tesislerde bulunan soyunma odası/kabini, duş ve sauna alanlarının kapalı tutulması, müşterilerin kullanımına müsaade edilmemesi,

-Spor aktiviteleri damlacık çıkışını ve hızını artırdığı için tesislerde müşteriler ile çalışanların yakın temasının azaltılması, antrenman ve maçlar dışında müşteriler arasında fiziki mesafenin en az 2 metre olarak uygulanması,

-Tesislere müşterilerin randevu ile kabul edilmesi,

-Tesislerin giriş ve çıkış yönlerinin birbiriyle çakışmayacak şekilde farklı yönlerde düzenlenmesi, kalabalıkların oluşmasını önlemek amacıyla tesisin dış kapısına kontrolsüz girişi engellemeye yönelik uyarı levhası konulması, engelleyici mekanizma kurulması,

-Spor yaralanması durumunda, yaralının etrafında oluşması muhtemel kalabalıkların oluşması ve yakın temasın engellenmesi,

-Tesislerin girişine COVID19 tedbirleri kapsamında temizlik, maske, mesafe tedbirleri ile tesis içinde uyulması gereken kuralları içeren afişlerin asılması,

-Müşterilerin giriş/çıkış saatlerinin kaydedilmesi ve en az 14 gün süreyle bu kayıtların saklanması,

-Tesislerin girişinde ve içinde yeterli sayıda ve miktarda el antiseptiği bulundurulması,

-Tesislerde su ve sabuna erişimin kolay olması ve tek kullanımlık kâğıt havlular bulundurulması,

-Tesislere üyelik sözleşmelerine COVID19 tedbir/kuralları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklamaların eklenmesi,

-Yaş ve kronik hastalığı nedeniyle risk grubunda yer alan vatandaşlara tesislerin kullandırılmaması,

-Tesis bünyesinde bulunan kafe tarzı yeme içme bölümlerinin Sağlık Bakanlığının Restoran, Lokanta, Kafe çalışma rehberine göre hizmet vermelerinin sağlanması,

-Tesislerin giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulması ve düzenli olarak boşaltılması,

-Antrenman/maç aralarındaki dinlenme molaları dışında tesislerde müşterilerin beklemesine kesinlikle izin verilmemesi,

-Tesislerde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmaması,

-Nakit ödeme yerine tercihen temassız ödeme talep edilmesi, ödeme terminallerinde dokunulan yüzeylerin p’lik alkol ile temizlenmesi,

-Halı saha tesisi içinde bulunan ofislerde Sağlık Bakanlığının “Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler” rehberine uygun çalışılması,

II-Tesislerin Temizlenmesine, Dezenfeksiyonuna ve Havalandırılmasına Yönelik Tedbirler:

-Tesislerin temizliklerinin her gün düzenli olarak yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha temizlenmesi,

-Tesislerin yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme paspaslamanın tercih edilmesi, toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılması,

-Tesislerin temizliğinde kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, el ve vücudun sık değdiği bölümleri gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmesi, bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681529) kullanılması, tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681529) kullanılması,

-Yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin p’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonun sağlanması,

-Temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılması ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmesi, yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 oC’de yıkanması,

-Futbol toplarının her maç bitiminde p’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon edilmesinin sağlanması,

-Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişlerin asılması ve sürekli sıvı sabun bulundurulması,

-Tesislerde hepafilitreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma cihazlarının kullanılmaması,

-Tuvaletlerdeki su ve sabunların fotoselli olmalarının sağlanması, Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasının sağlanması, kullanılan maske ve eldivenlerini çıkarılıp çöp kutusuna atılması ve ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmasının sağlanması,

-Tesiste vantilatörler çalıştırılmaması ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın

Yönetimi ve Çalışma Rehberinde”yer alan “COVID 19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesi,

-Tesislerin kapalı bölümlerinin sık sık havalandırılması

III-Çalışan Personele Yönelik Tedbirler:

-Halı sahalarda çalışan tüm personelin “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu alması, Çalışan personelin COVID19’ un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirilmesi,

-Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gösteren veya COVID19 Vakası temaslısı olan çalışanların tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmesi,

-Çalışan personelin tümünün kuralına uygun tıbbi maske takmasının,maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesinin ve maske değiştirilmesinde el antiseptiği kullanmasının sağlanması,

-Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesinin sağlanması, ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanması, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmasının sağlanması,

-Personelin dinlenme odalarında en az 1 metrelik fiziki mesafeye dikkat etmelerinin sağlanması ve maskesiz bulunmamalarının sağlanması,

IV-Müşterilere Yönelik Tedbirler:

-Halı sahalardan faydalanmak isteyen herkesin zorunlu olarak “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu almaları,

-Halı saha tesislerine maske ile gelmeleri v e antrenman/maç dışında maskeyi çıkarmamaları,

-Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan, COVID19 vakası veya temaslısı olanların tesislere alınmaması, tıbbi maske takılarak sağlık kurumlarına yönlendirilmeleri,

-Müşterilerin randevu saatlerine uymasının sağlanması,

-Müşterilerin tesis içerisinde her alanda diğer kişilerle 2 metre fiziki mesafeye uymalarının sağlanması,

-Tesiste uyulması gereken kuralları içeren bilgilendirmelerin okunması,

-Kişisel havlu kullanılması, havluların işletme tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli personel tarafından verilmesi,

-Tesise girdikten sonra ellerin yıkanması ya da el antiseptiği kullanılması,

-Tesis içerisinde zorunluluk olmadıkça yüzeylere dokunulmaması, dokunulduğunda ise el antiseptiği kullanılması,

-Spor sırasında ellerin yüze değdirilmemesi,

-Maç sırasında ve sonrasında kucaklaşma/sarılma vb. yakın temasta bulunulmaması,

Valilik/Kaymakamlık Makamı olurları ile oluşturulacak Denetim ekiplerince,faaliyete başlayacak Halısahaların haftada en az bir kez denetlenmesine, halısahaların faaliyetlerini yukarıda belirtilen kurallara göre sürdürmelerine, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 ve 72 nci Maddeleri uyarınca Meclisimizce yukarıda alınan kararların ve daha önceki alınan kararlarımızın ilgili birim amirleri ve sıralı sorumlu amirler tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Facebook Yorum

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!